header short

Nieuws overzicht

Voorstel nieuwe leden voor het bestuur

Na oproep naar kandidaten bestuursleden hebben zich volgende kandidaten gemeld:

    Charles Brassine
    Laurence Goethals
    Tim Ongena
    Daviña Thonus
    Yvette Van Dam

Uittredende bestuursleden:  

     Guy Ceuppens
     Katelijne Meulenijzer

 Voorstel Nieuw Bestuur SPARTA vanaf 1 februari 2020

  

Voorzitter: Nicole Vankoekenbeek

Ondervoorzitter: Charles Brassine

Penningmeester:  Elisabeth Devos

Secretaris: Laurence Goethals en Tim Ongena

Public-Relations: Marc Ceuppens

Sparta-Echo: Lode Dries

Ledenbestand en aanvraag borstnummers: Herman Goovaerts

Verantwoordelijke Kledij: Frans Rijckmans

Verantwoordelijke Evenementen: Yvette Van Dam

Verantwoordelijke Materiaal: Tim Ongena

Verantwoordelijke Jeugd: Daviña Thonus

 

Trainers:

Jeugd: Daviña Thonus
Sprint: Kevin Van Havere
Lange afstand: Dave Trappeniers en Jean-Pierre Bober
Joggers: Paul De Buyser en Frank Meert

Raad_van_Bestuur_Sparta_2020.pdf